Utrustning/verktyg mm

ÖBK är väl försett med såväl fast som ”mobil” utrustning. Här några exempel:

Mobil utrustning är bl a sublift (som tar upp till 5.5 ton). SUB-lift och pallning – ritning, arbetsbåten Starke Af ÖBK, upptagnings/sjösättningsvagnar, Bastuflotte mm

Fast utrustning är bl a mastkran, mastskjul, jolleverkstad, verktygsbod, spolhus, Sublift-garage,

Utrustning för utlån (för lån kontakta någon i Hamnkommittén)

  • Tång för Taluritpressning
  • Tryckluftkompressor
  • Täthetsprovare för gasol
  • Segelsymaskin
  • Pelarborrmaskin
  • Skruvstäd
  • Högtryckssprutor
  • Besiktningsmännen kan låna fuktighetsmätare av SKBF

Det finns även olika typer av verktyg som är avsedda att kunna utnyttjas av ungdomar i jolleverkstaden.

OBS du skall alltid se till att snarast återlämna utrustningen och se till att ev skador etc. åtgärdas så att utrustningen kan användas av nästa brukare.