Miljö

Miljörapport mars 2018

Under de gångna åren har miljö och hållbarhet kommit allt mer i fokus. Det har gällt allt från spolplattor och toatömmning till nedskräpning och val av bränslen. Årets stora fråga för oss lokalt är nedskräpning av sjöar och hav (Mälaren och Östersjön). Jag tänker då på det vi kan hjälpa till med, nämligen att ta hand om plastpåsar och annat liknande avfall. Om vi ser en plastpåse kan vi ju ta upp den och använda den till att samla mer skräp i!!

ÖBKs toatömningsstation

Sedan kan jag inte låta bli att nämna den årligen återkommande tråkiga sysselsättningen för D7 som inträffar efter arbetsdagar och vårrustning. Det är att samla ihop och köra släpvagnar (förra året 2 st!) fullastade med sopor och annat avfall från hamnplanerna, kvarlämnat av oss båtägare (ingen nämnd och ingen glömd). Det Ni bär ner till båten och inte använder kan Ni väl ta hand om själva och inte överlåta till D7 att vara”sopgubbar” för!

En av de viktigaste miljöfrågorna är ju de fossila utsläppen. Från att varit en global fråga har den vandrat nedåt till nationell nivå och nu, senast efter en artikel i ”Trossen” (Sjöräddningssällskapet) kommit allt närma­re oss på lokal nivå. Hur Du själv kan bidra med att minska Din klimatpåverkan kan Du se om Du går in på sajten svalna.se. Vad gäller bränslen så finns alternativ till konventionella fossila bränslen. Det är faktiskt möjligt att komma ända ner till 100 % fossilfritt diesel­bränsle! Dessa bränslen är dessutom helt oskadliga för vattenlevande organismer. Men den motortyp som sticker ut mest är de tvåtaktsmotorer som inte har direkt­insprutning. De släpper ut 20 % oförbränt bränsle i naturen. 2 liter av 10 liter rinner rakt ut i vattnet!Även om det kanske inte hör hemma i ÖBK-kanalen kan jag ändå inte låta bli att nämna det som bekymrar mig som invånare på vårt lilla jordklot mer än allt annat: utsläppen från de luft­burna transporterna. Jämfört med dessa är våra lokala utsläpp inte ens mätbara. Men många bäckar små – och även små handlingar har betydelse!

    Owe, Miljöansvarig