Klubbhuset Strand Hotell

Klubbhuset invigdes 1993 (se bild). Här finns ett stort samlingsrum, utrustat med bord och stolar för ca 80 personer, ett klubbrum/mötesrum för ca 15 personer, två WC-rum och ett mycket välutrustat kök med storköksutrustning.

Förutom att brukas av klubben som träffpunkt, mötes- och festlokal, värmestuga mm så kan den bokas av aktiv medlem för t.ex. föreningsmöten för andra ideella föreningar och privata fester, förutsatt att medlemmen är med själv under dagen/kvällen.

För bokning ansvarar Håkan Petersen, 0707-481822.

Skicka gärna sms med medlemsnummer/namn/datum samt för vem bokningen avser.

Klubbhuset kan endast bokas av aktiv medlem vilken också är ansvarig för för lokalen under tillställningen och städning efteråt.

Avgifterna för att boka Strand Hotell är :
Personlig räkning, hel dag/kväll 800 kr
Personlig räkning, del av dag 400 kr
Ideell förening, hel dag/kväll 3500 kr
Ideell förening, del av dag 800 kr