TBT utfasningsplan

Sanering av bottenfärg med TBT

Miljökontoret i Södertälje kommun har målsättningen att till den 1 januari 2021 ha verifierat att inga båtar med tributyltenn (TBT) på skrovet riskerar att sjösättas. För att nå målet ska samtliga båtklubbar inom Södertälje kommun upprätta en utfasningsplan av TBT.


I vår klubb har vi mätt samtliga båtar där det funnits risk för förekomst av TBT färg och vi har också tagit fram en utfasningsplan som du kan läsa här.