Bli medlem

Om  du vill bli medlem ska du fylla i vårt ansökningsformulär på Svenska Båtunionen. Där får du fylla i information om dig själv och din båt.

Din ansökan kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Läs först sidan om avgifter!

Aktiv Medlem ska den vara som har:
– bryggplats
– vinterplats på klubbens område
– båtägarnas försäkring i klubbens namn
Familjemedlem kan den vara som bor på
– samma adress som en aktiv medlem
– annan adress och är barn under 25 år, till en aktiv medlem
(Glöm inte att anmäla era barn som familjemedlemmar i klubben)
Stödjande medlem ska den vara som:
– hyr bryggplats i andra hand (ett krav)
– vill främja klubben och dess verksamhet
Juniormedlem ska den vara som är under 24 år:
– har båt i klubben (ska då inte registreras som familjemedlem)