Starke Af ÖBK

Starke Af ÖBK är klubbens egenhändigt byggda arbetsbåt. Under sommartid har den mestadels sin hemmavist på Radön, i övrigt i klubbhamnen.