Personuppgiftsbehandling (GDPR)

Information om medlemsregistrering och personuppgiftsbehandling (GDPR) till ÖBK medlemmar.

 I samband med den nya EU- förordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj, har vi sett över vår hantering av personuppgifter vilket innebär ett utökat skydd för dig. Detta innebär att du som medlem har större möjlighet att få insyn i hur föreningen använder dina personuppgifter, ett initiativ ÖBK står bakom.

ÖBK styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med ÖBK genom att kontakta oss på obk.styrelse@gmail.com

De personuppgifter som vi behandlar om dig lagras i Svenska Båtunionens administrativa medlemsregister BAS. Lagrad information är medlemsnummer, namn, personnummer (ej de 4 sista siffrorna), adress, e-postadress och telefonnummer, nautisk kompetens samt uppgifter om din båt och vilka funktioner du har i klubbens verksamhet. Ditt födelsedatum registreras i syfte att säkerställa medlemmarnas identitet.

Vi behandlar dina personuppgifter främst i syfte att sköta medlemsadministrationen. Exempelvis skicka ut medlemsnyheter, aktivitetsannonsering samt fakturering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i ÖBK IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som ÖBK samarbetar med. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

ÖBK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Östertälje Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till obk.styrelse@gmail.com.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Styrelsen