SUB-lift

Info här

En skiss över mått mm på SUB-liften finns här.