Årsmöte

Rapport från Årsmötet den 30 januari 2022

Årsmötet hölls den 30 januari 2022, en blåsig och kall söndag. Inte alls så vacker som bilden nedan som är från 2021. På grund av Covid hölls mötet utomhus även detta år. Antal deltagare var ca 25 st. Sverker Dahlberg valdes till ordförande.

Styrelsen för 2022 består av Anna Stenhede (ordförande), Jan Eklund (vice ordförande och vinterplatser), Johnny Moraeus (kassör), Pia Wiberg (sekreterare), Lars Jernå (hamnkapten), Johan Torstensson (teknisk- & miljö-ansvarig), Per-Arne Persson (bryggplatser) och Lars Vager (suppleant, matrikel).

page3image3316852176

 

 

 

 
 

Protokoll från årsmötena 2005-2021 återfinns här.