ÖBKs tidning

Östertälje Båtklubb ger sedan 1991 ut klubbtidningen ÖBK-kanalen. Den publiceras normalt en gång per år – på våren – och innehåller allt från ordförandens kommentarer, rapporter från årsmötet och de olika kommittéerna till tider för vårens kommande sjösättningar och sommarens kappseglingar. Med mera!

Årets nummer (nr 33, 2023) utkom i början på april. Tips, manus och andra bidrag för framtida nummer mottages gärna! Skicka direkt till, eller kontakta, redaktören Lars Klasén, via mail obkkanalen@gmail.com .

ÖBK-kanalen fr o m starten 1991 kan laddas ner och läsas här:

ÖBK-kanalen 2023

ÖBK-kanalen 2022

ÖBK-kanalen 2021

ÖBK-kanalen 2020

ÖBK-kanalen 2019

ÖBK-kanalen 2018

ÖBK-kanalen 2017

ÖBK-kanalen 2016

ÖBK-kanalen 2015

ÖBK-kanalen 2014

ÖBK-kanalen 2013

ÖBK-kanalen_2012

ÖBK-kanalen 2011

ÖBK-kanalen 2010

ÖBK-kanalen 2009

ÖBK-kanalen 2008

ÖBK-kanalen 2007

ÖBK-kanalen 2006

ÖBK-kanalen 2005

ÖBK-kanalen 2004

ÖBK-kanalen 2003

ÖBK-kanalen 2002

ÖBK-kanalen 2001

ÖBK-kanalen 2000

ÖBK-kanalen 1999

ÖBK-kanalen 1998

ÖBK-kanalen 1997

ÖBK-kanalen 1996

ÖBK-kanalen 1995

ÖBK-kanalen 1994

ÖBK-kanalen 1993 (saknas, kommer senare)

ÖBK-kanalen 1992

ÖBK-kanalen 1991