Hamn

-ÖBKs hemmahamn är belägen i Igelstaviken, precis vid kanalens utlopp i Östersjön. Här finns klubbens bryggor, uppläggningsplats, klubbhus, mastskjul, förrådsbyggnader, sjösättnings- och upptagningsramp, kaj för på- och avmastning med mastkran, toatömningsstation, spolhus för högtrycksspruta, arbetsbåt, jolleställ, SUB-lift, SUB-liftsgarage, mm.

Brygganläggningen utgörs av 4 flytbryggor, försedda med Y-bommar för totalt 120 båtar, samt en servicebrygga, där också en toatömningsstation är belägen. Servicebryggan används i övrigt i samband med sjösättning/upptagning samt förtöjningsplats för arbetsbåten Starke Af ÖBK när den inte ligger på Radön.