Dokument

Stadgar 2018-01-28 (i pdf för nedladdning)

-Verksamhetsberättelser fr o m 2005 (förteckning med dokument i pdf för nedladdning)

Årsmötesprotokoll fr o m 2005 (förteckning med dokument i pdf för nedladdning)

Protokoll från styrelsemöten finns i Strand Hotell i styrelsepärmen.

-Information från Södermanlands Seglarförbund, som ingår i Svenska Seglarförbundet, och Sörmlandskusten Båtförbund (SKBF) samt information från andra båtklubbar finns i Strand Hotell.