Båtklubbar i Södertälje i ett historiskt perspektiv

Rätten till ett strandnära läge. Båtklubbar och exploateringsintressen i Södertälje i ett
historiskt perspektiv. (Stockholms Universitet, Historiska institutionen. Kandidatkurs, Höstterminen 2012)

Kandidatuppsatsen handlar om nutiden. Undersökningen handlar om hur klubbarna har fått sina hamnområden och hur de har lyckats, eller inte lyckats, behålla dem. De första båtklubbarna i vårt land startades för att organisera sällskapsliv, senare även för att tävla, medan båtägarna på egen hand ordnade brygg- och uppläggningsplatser. Till en början var det vanligt att båtar förtöjdes här och var där det fanns plats. När det blev problem med båtplatserna engagerade sig klubben även i detta. Så småningom blev den egna hamnen central för klubbarnas verksamhet. Båtklubbar ”var inte förutsättningarna för båtlivet men de underlättade … Organisering låg i tiden.” skriver Carl Heideken i ”Båten mot sjön. Om båtklubbar i Stockholm (Stockholm 2006).

Klicka på bilden för att ladda ner uppsatsen (pdf, 4 MB)