Radön

http://media.ostertaljebatklubb.se/2018/12/Rad%C3%B6nMotNorr-300×130.jpSödra Radön är ÖBK´s klubbholme sedan 1937 då ÖBK fick hyra området för 75 kr/år av Greve Bonde på Hörningsholm. Sedan dess har ÖBK´s medlemmar omvandlat en tät granskog till ett fint omåde som är mycket uppskattat av såväl klubbens medlemmar som gäster från andra Båtklubbar.

År 2009 ändrades ÖBKs arrende till att endast omfatta marken kring klubbstugan och dansbanan samt bryggor. De 9 stugor som tidigare fanns inom ÖBKs område har friköpt sina tomter. Stugägarna  har bildat en samfällighetsförening som har köpt hela Radön med undantag från den del som ÖBK hyr.

På Radön finns ett flertal bryggor och två mulltoaletter. Klubben har en mycket fin stuga som kan användas under sommaren. Det finns dansbana med tak samt bastu mm.

Under 2013 drogs starkström till Radön. Ca 20 av stugägarna har hittills installerat el, vilket gjort att de numera kan utnyttja Radön under en stor del av året. Mer info på Radöns Samfällighets hemsida: http://www.radön.se

Klubbstugan

Klubbstugan på Radön skaffades i första hand för att klubbens ungdomar med små båtar skulle ha någonstans att laga mat och sova. Stugan är öppen för alla medlemmar men den går också att boka. Ansvarig bokning är Outi Kjellin tel. 550 131 11, 073 140 8597.

Översikt

Båtklubben disponerar södra delen av Radön, ungefär som bilden nedan visar. Vi har fyra bryggor, tre på östra sidan och en på västra sidan.
På östra sidan eller ”insidan” finns bryggorna:
”Motorbåtsbryggan” inte för att den är avsedd för motorbåtar utan för att den ofta användes av klubbens motorbåtsägare. Här är djupet lite begränsat så riktigt djupa segelbåtar får lägga till vid en annan brygga.
”Frisörns”, bryggan nedanför klubbstugan, kallas så för att han som hade stugan och en liten brygga här innan ÖBK tog över var frisör. Klubben tog över stugan när han emigrerade till Australien.
”Betongbryggan” kallas så för att det var första bryggan i betong.
Bryggorna på insidan ger bra skydd för västliga vindar.
På västra sidan eller ”utsidan” finns ”Dansbanebryggan”. Här finns kvällssol, bra grillplatser och skydd för ostliga vindar, från nord till sydost men bryggan är utsatt för svall från farleden vilket man ska tänka på när man lägger till.

test