Östertälje Båtklubb Årsberättelser 1937-1949 – Särtryck ur ÖBK-kanalen 2023

I samband med ÖBKs 80 årsjubileum år 2017 presenterade ÖBK-kanalen nr 27 2017 en 12-sidig historik med text och bild 1937-2017. Författaren, Sven Hjelm, har nu 2023 kompletterat historiken med utdrag ur klubbens årsberättelser åren 1937-1949, vilken bifogats ÖBK-kanalen nr 33 2023. Den finns tillgänglig i särtryck som pdf och kan laddas ner här: ÖBK-kanalen 2023 Utdrag historikdelen eller genom att klicka på bilden.