Sjösättning & upptagning

Sjösättnings/upptagningslistor anslås på denna sida samt i klubbhuset ca två veckor innan sjösättningarna/upptagningarna börjar. Listorna plockas ned dagen innan respektive sjösättnings/upptagningsdag. Vi SUB-förare har märkt att det blir trångt om tider vid slutet av sjösättnings/upptagningsperioden. Det innebär att vi får köra extra för att alla ska hinnas med, vilket vi gärna slipper.

Därför är det viktigt att Du tecknar dig i god tid för den tid Du vill ha! Om du får förhinder måste du så snart som möjligt kontakta ansvarig SUB-förare! SUB-ansvarig Owe Westin

Vinter-/upptagningsplatser framgår av skissen nederst på denna sida.

Sjösättningstider 2018

6 båtar per pass på följande tider

Tisdag 17/4           17:00-20:00

Onsdag 18/4          17:00-20:00

Tisdag 24/4           17:00-20:00

Onsdag 25/4          17:00-20:00

Onsdag 2/5            09:00-12:00, 13:00-16:00 & 17:00-20:00

Torsdag 3/5           09:00-12:00, 13:00-16:00 & 17:00-20:00

Måndag 7/5           09:00-12:00, 13:00-16:00 & 17:00-20:00

Tisdag 8/5             09:00-12:00, 13:00-16:00 & 17:00-20:00

Måndag 14/5         09:00-12:00, 17:00-20:00

– Kontrollera tider på listor i klubbhuset.

– Anteckna dig i god tid så vi får i alla båtar på dessa tider.

– Alla båtägare hjälps åt i sina pass.

– Under tiden i resp. pass flyttas bockar och vaggor till gräsplanen vid jolleverkstaden så att framkomlig­heten för subbliften blir bättre.

HÄR NEDAN PLATS FÖR SKISS ÖVER VINTERNS UPPLÄGGNINGSPLATSER PÅ SÖDRA RESP. NORRA HAMNPLAN!