Sjösättning & upptagning

Sjösättnings/upptagningslistor anslås på denna sida samt i klubbhuset ca två veckor innan sjösättningarna/upptagningarna börjar. Listorna plockas ned dagen innan respektive sjösättnings/upptagningsdag. Vi SUB-förare har märkt att det blir trångt om tider vid slutet av sjösättnings/upptagningsperioden. Det innebär att vi får köra extra för att alla ska hinnas med, vilket vi gärna slipper.

Därför är det viktigt att Du tecknar dig i god tid för den tid Du vill ha! Om du får förhinder måste du så snart som möjligt kontakta ansvarig SUB-förare! SUB-ansvarig Affe Jarneland

Vinter-/upptagningsplatser, karta och båtplacering finns på sidan Bryggor, bryggplatser & Vinterplatser

– Kontrollera tider på listor i klubbhuset.

– Anteckna dig i god tid så vi får i alla båtar på dessa tider.

– Alla båtägare hjälps åt i sina pass.

– Under tiden i resp. pass flyttas bockar och vaggor till gräsplanen vid jolleverkstaden så att framkomlig­heten för subbliften blir bättre.