Radön

Södra Radön är ÖBK´s klubbholme sedan 1937 då ÖBK fick hyra området för 75 kr/år av Greve Bonde på Hörningsholm. Sedan dess har ÖBK´s medlemmar omvandlat en tät granskog till ett fint omåde som är mycket uppskattat av såväl klubbens medlemmar som gäster från andra Båtklubbar.

År 2009 ändrades ÖBKs arrende till att endast omfatta marken kring klubbstugan och dansbanan samt bryggor. De 9 stugor som tidigare fanns inom ÖBKs område har friköpt sina tomter. Stugägarna  har bildat en samfällighetsförening som har köpt hela Radön med undantag från den del som ÖBK hyr.

På Radön finns ett flertal bryggor och två mulltoaletter. Klubben har en mycket fin stuga som kan användas under sommaren. Det finns dansbana med tak samt bastu mm.

Under 2013 drogs starkström till Radön. Ca 20 av stugägarna har hittills installerat el, vilket gjort att de numera kan utnyttja Radön under en stor del av året. Mer info på Radöns Samfällighets hemsida: http://www.radön.se

Klubbstugan

Klubbstugan på Radön används i första hand av klubbens ungdomar. Övriga medlemmar har tillgång till klubbstugan i mån av plats.
Ansvarig bokning är Outi Kjellin tel. 550 131 11, 073 140 8597