Ordföranden har ordet

Östertälje, mars 2020.

Äntligen, nu börjar värmen och ljuset återvända till vår båtklubb. Efter en förhållandevis mild vinter så börjar det bli hög tid att krypa in under presennin­gen och vårrusta båten inför kommande båtsäsong.

Vi har alla våra projekt och tankar hur vi ska opti­mera båten med målet att komma ut och njuta av sommarsäsongen. För egen del ska vi prioritera det vanliga som tvättning och vaxning samt se över alla säkerhetsdetaljer. När alla dynor, mast och segel är på plats så styr vi ut mot sommarhamnen i Trosa. 

Under vintern har det hänt en hel del på klubbens område. Jag vill särskilt omnämna tre områden som varit i fokus under året:

Nytt arrendeavtal i hamn

Det är nu klart med ett nytt tioårigt arrendeavtal med kommunen. Det innebär att vi kan se fram emot en tryggad framtid för ÖBK som båtklubb i Östertälje fram till år 2029. Detta är oerhört positivt för oss medlemmar och skapar förhoppningsvis en framåtanda som vi kan utveckla, både för gamla och nya medlemmar. Avtalet medför förhoppningsvis att vi kan bryta den negativa trenden att fler medlemmar lämnar än som ansöker om medlemskap.

Jag ser verkligen med tillförsikt fram emot en ny tid där området runt vår båtklubb expanderar med nya bostäder och möjligheter. Här ska vi som båtklubb vara en naturlig del av stadsutvecklingen.

TBT-mätning utförd – 18 båtar måste saneras

Nästa verksamhet som präglat oss under hösten och vintern är kommunens krav på TBT-mätning av våra äldre båtar på klubben. Tributyltenn (TBT), tributyltennhydrid, är en organisk tennförening som har konstaterats vara riktigt elak för människa och miljö.

Nu har vi genomfört mätningen, av våra 105 båtar på klubben så kommer ca 18 båtägare behöva sanera botten innan sjösättning 2021. ÖBK styrelse har tagit fram en utfasningsplan som godkänts av kommunen, där finns bl.a. anvisningar för sanering, något som berörda behöver ta del av och agera utefter. (Den finns här).

Renovering av bommar mm på bryggorna

Nästa riktigt stora verksamhet som genomförts är renovering av Y-bommar och byggdetaljer på bryggor.

Våra vardagslediga hjältar har verkligen genomfört stor och viktig insats med denna bryggrenovering under hösten och vintern. Med uppfinningsrikedom och finess har våra bryggor sakta men säkert åter­fått sin rätta funktion. Och det till en bråkdel av vad det hade kostat om vi hade lejt bort jobbet till en entreprenör. Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla er som under vardagarna lyfter vår klubb till vad den är.

Jag får många kommentarer från utomstående hur väl ÖBK sköter området och våra byggnader och bryggor. Tack till er alla som gör detta möjligt, vardagslediga som enskilda medlemmar. Grunden för vår verksamhet är ideellt engagemang. Detta är något som vi ska värna och fortsätta förvalta. 

På årsmötet utsåg årsstämman Anders Olsson till hedersmedlem. Anders har efter många år som kassör nu lämnat styrelsen och vi vill på detta sätt visa vår uppskattning till dig. Tack Anders för allt det jobb som du gjort för klubbens väl.

I vår båtklubb har vi ett flertal medlemmar som, många gånger i det dolda, gör insatser för klubben. Jag vill tacka er alla för goda insatser under 2019. Även i år vill jag rikta ett särskilt stort tack till festkommittén som ordnande ännu en uppskattad årsfest med mat, sång och liveband.

Östertälje Båtklubb fortsätter vara en förening med god ekonomi och ordning och reda. Vi ska fortsätta på inslagen väg med målet att vara Östertäljes självklara mötespunkt för båtintresserade och våra familjer. Vi har nu en stabilare grund att stå på med nytt arrendeavtal.

Min målbild är nu att skapa förutsättningar för att TILLVÄXA in i framtiden mot vårt hundraårs­jubileum år 2037.

Stolta Östertälje Båtklubb består av oss medlem­mar med familjer. Vad vi gör av framtiden avgör vi tillsammans.

Jag önskar er alla en riktigt härlig båtsommar, vi ses till vårrustningen.

                                                                             Sverker Dahlberg, ordförande