Medlem

-Aktiv Medlem ska den vara som har:
– bryggplats
– vinterplats på klubbens område
– båtägarnas försäkring i klubbens namn
Familjemedlem kan den vara som bor på
– samma adress som en aktiv medlem
– annan adress och är barn under 25 år, till en aktiv medlem
(Glöm inte att anmäla era barn som familjemedlemmar i klubben)
Stödjande medlem ska den vara som:
– hyr bryggplats i andra hand (ett krav)
– vill främja klubben och dess verksamhet
Juniormedlem ska den vara som är under 18 år:
– har båt i klubben (ska då inte registreras som familjemedlem)

Meddela alltid ändring av adress, tel etc till sekreteraren Pia Wiberg obk.styrelse@gmail.com

Inträdesavgift/Medlemsavgift 2018:
Aktiv medlem inträdesavgift  5.000 kr
Aktiv medlem inkl. familjemedlemmar  1.500 kr
Stödjande medlem  200 kr

Vinterplats:
Medlem som under vintern 2017/2018 har haft vinterplats på klubbens
hamnområde ska betala – båtens längd x bredd x 55 kr = xx kr
Avgift för upptagning/sjösättning per år  500 kr

Avgifterna ska betalas senast 1 april 2018. Förseningsavgift:…500:-
Postgiro nr 44 84 10 – 1 eller
Bankgiro nr 5818 – 1348

Nockavgift:
Tillstånd krävs av hamnkapten, för utnyttjande av bryggornas
nockplatser, kontakta Lars Jernå, tel. 08-550 997 17, 070-549 97 17
Avgift per påbörjad vecka  100 kr

Extra upptagning med SUB-liften:
Betalas direkt till föraren…. 200 kr

Avgift för EJ fullgjord arbetsplikt 2018:
Obligatorisk arbetsplikt är 6 timmar.
För ej utförd arbetsplikt debiteras max…………………………….……..3 000:-

Avgift för EJ fullgjort vaktpass 2018…………………..………………..……3 000:-
Minst ett vaktpass ska utföras av alla aktiva medlemmar

Nycklar:
Försäljning av nycklar ………………………….……………………..…….……250:-
ombesörjes av Lars Vager, tel. 08-550 322 51, 073-251 18 83

Vimplar:
Försäljning av vimplar .………………………………………………………100:-
ombesörjes av Eva Jernå, tel . 08-550 997 17

Elavgifter:
Vid användning av el vintertid skall elsladden märkas med båtens och ägarens namn.
Kontinuerlig användning av el-värme skall godkännas av hamnkapten.
Den som använder elvärme i båten sommar- eller vintertid skall betala 2.00 kr/ kwh.
Exempel: För en kupévärmare på 1200 w (1,2 kW) som används 10 timmar blir kostnaden:
1,2 x 10 x 2,00 = 24 kr.

 

För extra upptagning med SUB-lift se Sjösättning & upptagning.

För uthyrning av Strand Hotell och stugan på Radön se resp. sidor.