Luciasegling i svag vind – men dramatiskt ändå

Den sedvanliga Luciaseglingen, en matchrace mellan två Terhijollar  med tvåmansbesättningar, genomfördes i år den 15 december. Planen var att köra två heat. Som vanligt var det väldigt svaga vindar, denna gång från norr, vilket innebar att det knappt gick att vinna höjd mot den ström som rådde här vid kanalens utlopp. Just det var inte så dramatiskt – till skillnad mot det faktum att Terhi 1888 tog in så pass mycket vatten att den riskerade att sjunka! Innan dess hann i alla fall första seglingen genomföras med den vinnande besättningen Elin & Anna.

Förberedelser
Det ser lite illa ut för Terhi 1888
Dags att tömma ut vattnet!