Klubbhuset Strand Hotell

Klubbhuset invigdes 1993 (se bild). Här finns ett stort samlingsrum, utrustat med bord och stolar för ca 80 personer, ett klubbrum/mötesrum för ca 15 personer, två WC-rum och ett mycket välutrustat kök med storköksutrustning.

Förutom att brukas av klubben som träffpunkt, mötes- och festlokal, värmestuga mm så kan den bokas av aktiv medlem för allt från föreningsmöten och privata fester till företagsevent, förutsatt att medlemmen är med själv under dagen/kvällen. För bokning ansvarar Lisa Borgstedt, 0736-542757.

Klubbhuset kan endast bokas av aktiv medlem vilken också är ansvarig för för lokalen under tillställningen och städning efteråt.

Avgifterna för att boka Strand Hotell är :
Personlig räkning, hel dag/kväll 800 kr
Personlig räkning, del av dag 400 kr
Annan persons räkning, hel dag/kväll 3000 kr
Annan persons räkning, del av dag 700 kr
Ideell förening, hel dag/kväll 3000 kr
Ideell förening, del av dag 700 kr
Företag 3 000 kr