Kappseglingsresultat

Här publiceras resultat från kappseglingar arrangerade av ÖBK. De kan laddas ner i pdf.

Radön Open är en inbjudningskappsegling, dvs öppen för alla, medan Flygarköret, Alvedon Cup och Radön Runt är öppna för klubbens medlemmar.

Bara en del av historiken finns upplagd här. Ambitionen är dock att försöka få tag i och publicera så mycket som möjligt av det som saknas.

Alla kappseglingar 1980-1989

Alla kappseglingar 1990-1991

Alla kappseglingar 1992-1999

Alla kappseglingar 2000-2009

Flygardraget 1982-2013 (vissa luckor)

Alvedon Cup 1983-2018 (vissa luckor)

Radön Runt 2006-2017 (ej komplett)

Radön Open 2019
Radön Open 2018
Radön Open 2017
Radön Open 2013
Radön Open 2012
Radön Open 2011
Radön Open 2010
Radön Open 2009
Radön Open 2008
Radön Open 2007
Radön Open 2006