Funktionärer

-Styrelse
Ordförande Anna Stenhede 072 230 9400
Vice ordf. & vinterplatser Jan Eklund 073-568 4384
Sekreterare Pia Wiberg 070-773 2219
Kassör Johnny Moraeus 072-586 7164
Hamnkapten Lars Jernå 070-549 9717
Teknik & Miljö Johan Torstensson 070-799 1294
Bryggplatser Per-Arne Persson 070-983 1331
Matrikel Lars Vager 073-251 1883

-ÖBK-kanalen: Redaktör Lars Klasén 073-563 80 01

-Administrativa kommittén
Styrelserepresentant Pia Wiberg 070-773 22 19
Web Jan Eklund 073- 568 43 84
Matrikel Lars Vager 073-251 18 83
Svenska Sjö Håkan Ölander 070-5778804
Revisor Per Norstroem
Revisor suppl. Mikael Hillstedt
Vimplar mm Eva Jernå 070-742 01 26

-Hamnkommittén
Hamnkapten Lars Jernå 070-549 97 17
Planering bryggunderhåll Gösta Löfgren 070-556 4343
Vinterplatser Jan Eklund 073-568 43 84
Bryggplatser Per-Arne Persson 070-98 31 331
Underhåll Tore André, Lars Klasén

-Tekniska kommittén
Sammankallande Johan Torstensson 070-799 12 94
Ansvarig sublift Alf Jarneland 070-356 49 86
El Lars Sundin 070-849 50 15
VVS Lars-Åke Jonsson 070-633 29 35
Underhåll Sven Hjelm

-Fastighetskommittén
Styrelsens representant Lars Jernå 070-549 97 17
Sammankallande Gösta Löfgren 070-556 4343
Bokningar Håkan Petersen 0707-481822
Underhåll Lisa Borgstedt, Maria Norstroem, Bengt Hjortgren

-Radökommittén
Sammankall. Stefan Nordlander 070-915 47 41
Styrelsens representant Pia Wiberg 0707-73 22 19
Bokning Klubbstuga Outi Kjellin 08-550 131 11, 073-140 85 97
Underhåll Stefan Wiberg, Håkan Petersén, Sven Hjelm, Mathias Steininger, Seppo Peltonen, Sebastian Nordlander

-Seglarkommittén
Sammankall. Lars Sundin 070-849 50 15
Styrelsens representant Jan Eklund 073- 568 43 84
Lars Jernå, Christer Björk

-Ungdomskommittén
Kontakt SBS Anna Jernå 076-209 42 66

-Festkommittén
Klubbmästare Vakant
Midsommar Radönkommittén/Styrelsen och Radöns stugkommitté
Kräftskiva Lars Sundin 070-849 50 15
Årsfest Vakant

-Valberedning
Sammankall. Sverker Dahberg 070 982 6950
Johan Bjerkestig 070-587 78 35