Bryggor & bryggplatser

-Underhåll och skötsel av bryggorna:
Huvudansvaret åligger styrelsen. För regelbunden tillsyn mm svarar de bryggansvariga:
Roger Wikman, Tore André, Lars Klasén och Lars-Åke Jonsson

Bland deras uppgifter under våren hör att avmontera bomsäkringar, sätta ut brandsläckarna i sina skåp och hänga ut vattenslangarna. På hösten samma sak fast tvärt om. Det är inte meningen att de bryggansvariga skall göra jobbet själva utan de behöver hjälp av ca 4 personer.

 

Bryggplatser:
Om du vill ställa dig i kö för en bryggplats, kontakta Per-Arne Persson tel. 070-9831331 parne.persson@gmail.com
Uthyrning i andra hand:
Den som hyr bryggplats i andra hand ska vara aktiv eller stödjande medlem. Meddela Per-Arne Persson tel. 070-9831331 om vem som hyr platsen.
1. Hyresgästen ska i första hand tas från kölistan.
2. I andra hand tillfrågas någon utifrån, personen ska vara känd för uthyraren.
3. Den som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till vinterplats, kölista finns hos Jan Eklund, tel. 08- 550 890 77, 073-568 43 84
4. I mån av plats hyr ÖBK ut bryggplatser som disponeras av klubben, pris bestäms av styrelsen i varje enskilt fall

I ekonomiska spörsmål i samband med försäljning av bryggplatser, kontakta Lars Vager 550 322 51 (0732511883lars.vager@home.se eller Anders Olsson 532 533 43 (076-23748 66andmaols@hotmail.com