Bli medlem

Om  du vill bli medlem kan du kontakta någon i styrelsen. Du kan också skicka ett mail till obk.styrelse@gmail.com eller ett brev till ÖBK, c/o Pia Wiberg, Granhemsv. 9, 15241 Södertälje med de uppgifter som anges nedan. Alternativt kan du fylla i formuläret nedan. Läs först sidan om avgifter!

Aktiv Medlem ska den vara som har:
– bryggplats
– vinterplats på klubbens område
– båtägarnas försäkring i klubbens namn
Familjemedlem kan den vara som bor på
– samma adress som en aktiv medlem
– annan adress och är barn under 25 år, till en aktiv medlem
(Glöm inte att anmäla era barn som familjemedlemmar i klubben)
Stödjande medlem ska den vara som:
– hyr bryggplats i andra hand (ett krav)
– vill främja klubben och dess verksamhet
Juniormedlem ska den vara som är under 24 år:
– har båt i klubben (ska då inte registreras som familjemedlem)

Medlemsansökan ska innehålla följande uppgifter:

Namn, födelsedatum (yyyy-mm-dd), adress, telefonnr, mailadress, Familjemedlemmars namn och födelsedatum (endast för aktiva medlemmar)

Typ av medlemskap: Aktiv eller Stödjande

Nautisk kompetens (Förarbevis, kustskepparexamen etc)

Typ av plats: Bryggplats och/eller  Vinterplats (max 7 ton)

Båttyp (segelbåt, motorbåt, motorseglare, roddbåt), Fabrikat/typ, Namn

Data: Material, Längd(cm), Bredd(cm), Djup(cm), Deplacement(kg), Segelyta (kvm), Motor (In-/utbordare, hk/kW)

Försäkringsbolag, Försäkringsnr, Delägare/andel