Medlemskap & Avgifter

-Aktiv Medlem ska den vara som hanterar båt på ÖBKs område alltså:
– den som har bryggplats
– den som har vinterplats på klubbens område
– den som använder klubbens sjösättningsramp för sjösättning av trailerbåt
– den som har båtägarnas försäkring i klubbens namn
Familjemedlem kan den vara som bor på
– samma adress som en aktiv medlem
– annan adress och är barn under 25 år, till en aktiv medlem
(Glöm inte att anmäla era barn som familjemedlemmar i klubben)
Stödjande medlem ska den vara som:
– vill främja klubben och dess verksamhet
Juniormedlem ska den vara som är under 24 år:
– har båt i klubben (ska då inte registreras som familjemedlem)

Meddela alltid ändring av adress, tel etc till sekreteraren Pia Wiberg obk.styrelse@gmail.com

Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligt till obk.styrelse@gmail.com.

Inträdesavgift/Medlemsavgift :
Aktiv medlem inträdesavgift  2.000 kr
Aktiv medlem inkl. familjemedlemmar  1.500 kr
Stödjande medlem  300 kr
Juniormedlem  100 kr

Bryggunderhållsavgift
Betalas av alla som har bryggplats  800 kr

Bryggplatsavgift
Betalas av de som hyr ÖBK plats utan att betala andelsavgift.
Bryggplatsens bredd i dm mellan Y-bommar x 55 kr

Bryggplatsinsats, värde av medlemsbryggplats
Bryggplatsens värde vid ägarbyte är bryggplatsens bredd i cm
mellan Y-bommar x 5 kr

Vinterplats:
Medlem som under vintern har vinterplats på klubbens
hamnområde ska betala – båtens längd x bredd x 55 kr = xx kr

Upptagning/sjösättning med sub-lift  600 kr

Medlemsavgifterna skickas normalt ut i Mars och ska vara betalda 1 April.
Förseningsavgift vid utebliven betalning är 500 kr.

Extra upptagning med SUB-liften
Betalas direkt vid upptagning sjösättning 500 kr

Avgift för EJ fullgjord arbetsplikt :
Obligatorisk arbetsplikt är 6 timmar.
För ej utförd arbetsplikt debiteras max 3 000 kr.

Avgift för EJ fullgjort vaktpass.
Medlemmar med bryggplats ska göra ett vaktpass.
Medlemmar med vinterplats ska göra ett vaktpass.
Avgift för ett ej utfört vaktpass är 1500 kr.

Nycklar:
Nycklar ombesörjes av bryggplatsansvarig
Nyckelavgiften är 350 kr per nyckel.

Vimplar:
ÖBK vimpel 100:-
Säljes av  Eva Jernå, tel 070 742 0126

Elavgifter:
Vid användning av el vintertid skall elsladden märkas med båtens och ägarens namn.
Användning av el-värme skall godkännas av hamnkapten.
Den som använder elvärme i båten sommar- eller vintertid skall betala 2.00 kr/ kwh.
Exempel: För en kupévärmare på 1200 w (1,2 kW) som används 10 timmar blir kostnaden:
1,2 x 10 x 2,00 = 24 kr.

För extra upptagning med SUB-lift se Sjösättning & upptagning.

För uthyrning av Strand Hotell och stugan på Radön se resp. sidor.