Årsprogram

2023

 • 29 Jan  Årsmöte
 • 1 Apr  Årsfest
 • 20 Apr – 14 Maj Sjösättning preliminärt
 • 6 Maj Sjösättningsfest
 • 13 Maj Arbetsdag Radön
 • 16 Maj Arbetsdag hamn
 • 18 Maj Kappsegling, Flygarköret
 • 23 Jun Midsommar på Radön
 • 24 Jun Kappsegling Alvedon Cup
 • 19 Aug Kappsegling Radön Runt och Kräftskiva
 • 2 Sep Arbetsdag Radön
 • 16 Sep Kappsegling Radön Open preliminärt
 • 19 Sep Arbetsdag hamnen
 • 28 Sep-22 Okt Upptagning preliminärt

2024

 • 28 Jan  Årsmöte