Årsprogram

2022

 • 30 Jan.  Årsmöte
 • 20 Apr – 14 Maj Sjösättning, preliminärt
 • 7 Maj Sjösättningsfest (Knytkalas om det går)
 • 14 Maj Arbetsdag Radön
 • 17 Maj Arbetsdag hamnen
 • 26 Maj Kappsegling, Flygarköret
 • 24 Jun. Midsommar på Radön
 • 25 Jun. Kappsegling Alvedon Cup
 • 20 Aug. Kappsegling Radön Runt och Kräftskiva
 • 27 Aug. Arbetsdag Radön
 • 17 Sep. Kappsegling Radön Open
 • 20 Sep. Arbetsdag hamnen
 • 22 Sep-22 Okt. Upptagning preliminärt