Årsmöte

Rapport från Årsmötet den 31 januari 2021

Årsmötet hölls den 31 januari 2021. På grund av Covid hölls mötet utomhus. Antal deltagare var ca 29 st. Sverker Dahlberg valdes till ordförande.

Styrelsen för 2021 består av Anna Stenhede (ordförande), Jan Eklund (vice ordförande och vinterplatser), Johnny Moraeus (kassör), Pia Wiberg (sekreterare), Lars Jernå (hamnkapten), Johan Torstensson (teknisk- & miljö-ansvarig), Per-Arne Persson (bryggplatser) och Lars Vager (suppleant, matrikel).

page3image3316852176

 

 

 

 

 

 

Protokoll från årsmötena 2005-2021 återfinns här.