Årsmöte

Rapport från Årsmötet den 26 januari 2020

Några av mötesdeltagarna

Årsmötet hölls den 26 januari 2020. Antal deltagare var ca 40 st. Leif Borgstedt valdes till ordförande.

Valberedningens Patrik Wollberg presenterar sitt förslag, inkl ny kassör Johnny Moraeus (t.h.)

Styrelsen för 2020 består av ordförande Sverker Dahlberg, vice ordförande och vinterplatser Jan Eklund, kassör Johnny Moraeus, sekreterare Pia Wiberg, hamnkapten Lars Jernå, teknisk- & miljö-ansvarig Johan Torstensson, bryggplatser Per-Arne Persson och suppleant Matrikel Lars Vager.

 

Avgående kassören Anders Olsson passar på att visa ett av de 500 flottörrör som vardagsgänget byter ut på bommarna

Anders Olsson utsågs till hedersmedlem för sitt mångåriga engagemang inom ÖBK.

 Lena Henlöv presenterar revisionsberättelsen. Hon flankeras av Sverker, Leif och Pia

 

Protokoll från årsmötena 2005-2021 återfinns här.