Arbetsplikt, Jobblista

Arbetskväll, maj 2017

Obligatorisk arbetsplikt för aktiv medlem är 6 timmar (varav 3 timmar kan ersättas av ett extra vaktpass). Notera antal utförda arbetstimmar i arbetspliktlistan, som finns i Strand Hotell.

Vaktplikt: Den som är aktiv medlem har skyldighet att gå ett vaktpass under sommarsäsongen. För att täcka alla nätter under en säsong behövs att några ställer upp och gör flera pass. För att försäkringar ska gälla, får man INTE gå ensam. En ”vaktkompisbok” finns i Strand Hotell, där man kan skriva upp sig, vid behov av en vaktkompis.
Notera både i vaktboken och på vaktlistan efter fullgjort vaktpass. Finns i Strand Hotell.

 

Jobblista

Här en lista över en del av de jobb som behöver utföras, vid utlysta arbetstillfällen eller enskilt. En lista med jobb finns också på anslagstavlan i klubbhuset.

LISTA HÄR