ÖBKs tidning

Östertälje Båtklubb ger sedan 1991 ut klubbtidningen ÖBK-kanalen. Den publiceras normalt en gång per år – på våren – och innehåller allt från ordförandens kommentarer, rapporter från årsmötet och de olika kommittéerna till tider för vårens kommande sjösättningar och sommarens kappseglingar. Med mera!

Årets nummer (nr 31, 2021) utkom den 31 mars. Tips, manus och andra bidrag för framtida nummer mottages gärna! Skicka direkt, eller kontakta redaktören Lars Klasén, via mail obkkanalen@gmail.com .

ÖBK-kanalen fr o m starten 1991 kan laddas ner och läsas här:

ÖBK-kanalen 2022

ÖBK-kanalen 2021

ÖBK-kanalen 2020

ÖBK-kanalen 2019

ÖBK-kanalen 2018

ÖBK-kanalen 2017

ÖBK-kanalen 2016

ÖBK-kanalen 2015

ÖBK-kanalen 2014

ÖBK-kanalen 2013

ÖBK-kanalen_2012

ÖBK-kanalen 2011

ÖBK-kanalen 2010

ÖBK-kanalen 2009

ÖBK-kanalen 2008

ÖBK-kanalen 2007

ÖBK-kanalen 2006

ÖBK-kanalen 2005

ÖBK-kanalen 2004

ÖBK-kanalen 2003

ÖBK-kanalen 2002

ÖBK-kanalen 2001

ÖBK-kanalen 2000

ÖBK-kanalen 1999

ÖBK-kanalen 1998

ÖBK-kanalen 1997

ÖBK-kanalen 1996

ÖBK-kanalen 1995

ÖBK-kanalen 1994

ÖBK-kanalen 1993 (saknas, kommer senare)

ÖBK-kanalen 1992

ÖBK-kanalen 1991